Les Ormes is een merk van de firma Domaine des Ormes.

 

HANDELSNAAM

• Domaine des Ormes NV
• Naamloze Vennootschap met bestuur en raad van toezicht met een bedrijfskapitaal van € 346.432
Nr. KvK : B 310 173 240 KvK Saint-Malo.

 

ADRES

• Hoofdkantoor: Domaine des Ormes
• Epiniac - F-35120 - DOL DE BRETAGNE

Telefoon: +33 (0)2 99 73 53 00
Btw-identificatienummer: FR90310173240
Website: www.lesormes.com

 

AUTEURSRECHTEN / COPYRIGHT

Alle gegevens, teksten, info's, beelden en elke andere content die via deze website verspreid worden, vallen onder de bescherming van het recht op intellectueel bezit. Internetgebruikers kunnen deze elementen slechts gebruiken voor privédoeleinden (huiselijke kring) en onder voorwaarde deze elementen ongewijzigd te laten.

Met uitzondering van bovenstaande bepalingen wordt elk gebruik - representatie, bewerking, vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook - van alle of gedeeltelijke elementen van deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Domaine des Ormes beschouwd als een wezenlijke fraude (Wetboek van Intellectueel Bezit).

Alle merken (nominale merken en logo's) en elk ander onderscheidend kenmerk die op deze website verschijnen, zijn eigendom van Domaine des Ormes of partners. Als gevolg is elke reproductie en/of representatie, en elk gebruik van deze (ken)merken verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Deze website respecteert auteursrechten. Alle auteursrechten op beschermde beelden en teksten op deze website zijn voorbehouden. Elk gebruik van beeld- en tekstmateriaal anders dan voor individuele reproductie en research voor privédoeleinden is zonder uitdrukkelijke toestemming strikt verboden.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle info die via deze website toegankelijk is, is geleverd in de oorspronkelijke staat. Domaine des Ormes geeft geen enkele uitdrukkelijke of onuitgesproken garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft het gebruik van deze info.

Alle beelden en teksten die de op deze website voorgestelde producten illustreren, zijn niet contractueel en kunnen geen aanspraak maken op de verantwoordelijkheid van Domaine des Ormes.

De gebruiker verplicht zich tot het niet plaatsen van info die een wettelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben en verplicht zich in dat opzicht tot het niet verspreiden van illegale, tegen de openbare orde ingaande of lasterlijke info.

 

HYPERLINKS

Het instellen van hyperlinks naar de hele of gedeeltes van de website www.lesormes.com is strikt verboden, behalve met uitdrukkelijke van tevoren schriftelijk aangevraagde toestemming van Domaine des Ormes.

Domaine des Ormes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor content, gegevens, producten en diverse info die door websites via hyperlinks zijn uitgevoerd. Domaine des Ormes houdt zich vrij van elke verantwoordelijkheid die verband houdt met website waarvan de gegevens niet conform met wettelijke bepalingen en geldende reglementen zouden zijn.

Persoonlijke gegevens

Les Ormes verbindt zich ertoe uw rechten te respecteren en geen informatie over u die tijdens uw bezoek aan onze website is verzameld, aan derden te verkopen of over te dragen.

In overeenstemming met de Franse wet "la Loi Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), kunt u te allen tijde uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via webmaster(at)lesormes.com.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy pagina.

COOKIES

Les Ormes maakt gebruik van een cookie-systeem dat uw privacy respecteert en voldoet aan de aanbevelingen van de CNIL.

Wanneer u verbinding maakt met onze website, kunt u het verzamelen van uw persoonsgegevens via deze cookies, die in eerste instantie bedoeld zijn om uw surfgedrag te optimaliseren, accepteren of beperken.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy pagina.

BERICHTENBOX

Voor opmerkingen over het functioneren van deze website kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Foto's credits

Niet-contractuele foto's

Peter Allan
Imagera
Clément Delarue
Bruno Astorg
Delphine Gallot
Yannick Le Gal
Alexandre Lamoureux