Les Ormes is een merk van de firma Domaine des Ormes.

 

HANDELSNAAM

• Domaine des Ormes NV
• Naamloze Vennootschap met bestuur en raad van toezicht met een bedrijfskapitaal van € 346.432
Nr. KvK : B 310 173 240 KvK Saint-Malo.

 

ADRES

• Hoofdkantoor: Domaine des Ormes
• Epiniac - F-35120 - DOL DE BRETAGNE

Telefoon: +33 (0)2 99 73 53 00
Btw-identificatienummer: FR90310173240
Website: www.lesormes.com

 

AUTEURSRECHTEN / COPYRIGHT

Alle gegevens, teksten, info's, beelden en elke andere content die via deze website verspreid worden, vallen onder de bescherming van het recht op intellectueel bezit. Internetgebruikers kunnen deze elementen slechts gebruiken voor privédoeleinden (huiselijke kring) en onder voorwaarde deze elementen ongewijzigd te laten.

Met uitzondering van bovenstaande bepalingen wordt elk gebruik - representatie, bewerking, vermenigvuldiging, in welke vorm dan ook - van alle of gedeeltelijke elementen van deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Domaine des Ormes beschouwd als een wezenlijke fraude (Wetboek van Intellectueel Bezit).

Alle merken (nominale merken en logo's) en elk ander onderscheidend kenmerk die op deze website verschijnen, zijn eigendom van Domaine des Ormes of partners. Als gevolg is elke reproductie en/of representatie, en elk gebruik van deze (ken)merken verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Deze website respecteert auteursrechten. Alle auteursrechten op beschermde beelden en teksten op deze website zijn voorbehouden. Elk gebruik van beeld- en tekstmateriaal anders dan voor individuele reproductie en research voor privédoeleinden is zonder uitdrukkelijke toestemming strikt verboden.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle info die via deze website toegankelijk is, is geleverd in de oorspronkelijke staat. Domaine des Ormes geeft geen enkele uitdrukkelijke of onuitgesproken garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich wat betreft het gebruik van deze info.

Alle beelden en teksten die de op deze website voorgestelde producten illustreren, zijn niet contractueel en kunnen geen aanspraak maken op de verantwoordelijkheid van Domaine des Ormes.

De gebruiker verplicht zich tot het niet plaatsen van info die een wettelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben en verplicht zich in dat opzicht tot het niet verspreiden van illegale, tegen de openbare orde ingaande of lasterlijke info.

 

HYPERLINKS

Het instellen van hyperlinks naar de hele of gedeeltes van de website www.lesormes.com is strikt verboden, behalve met uitdrukkelijke van tevoren schriftelijk aangevraagde toestemming van Domaine des Ormes.

Domaine des Ormes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor content, gegevens, producten en diverse info die door websites via hyperlinks zijn uitgevoerd. Domaine des Ormes houdt zich vrij van elke verantwoordelijkheid die verband houdt met website waarvan de gegevens niet conform met wettelijke bepalingen en geldende reglementen zouden zijn.

 

Persoonlijke gegevens

De informatie verzameld op het registratieformulier voor de nieuwsbrief wordt opgeslagen in een computerbestand voor het versturen van nieuwsbrieven die specifiek zijn voor het Domaine des Ormes. Deze informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u uw recht op toegang tot gegevens over u uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met de webmaster.

 

COOKIES

Voor deze website is Google Analytics geactiveerd voor display adverteerders (remarketing). Google gebruikt cookies om onze advertenties te verspreiden op de websites van zijn netwerk Display. Dankzij de DoubleClick cookie kan Google de verspreide advertenties aanpassen op de gebruikers, al naar gelang hun navigatie op onze website. 

U kunt het gebruik van deze functie deactiveren via de voorkeursinstellingen voor advertenties. 

 

BERICHTENBOX

Voor opmerkingen over het functioneren van deze website kunt u contact opnemen met de webmaster.

 

Foto's credits

Niet-contractuele foto's

Peter Allan
Imagera
Clément Delarue
Bruno Astorg
Delphine Gallot
Yannick Le Gal
Alexandre Lamoureux