Menselijke waarden

Openstaan voor anderen, enthousiasme, deskundigheid en teamwork vormen de onontbeerlijke waarden voor het welslagen van elk beroep, en dat van ons in het bijzonder, om onze gasten op verzorgde en hartelijke manier te ontvangen. 

We zetten ons in om onze teams de middelen te geven om hun bedrijf te 'beleven' en de ontwikkelingen actief te begeleiden. Het verkrijgen van nieuwe vaardigheden verdrijft veroudering, stimuleert de interne veerkracht en ontwikkelt de oprechtheid in het werk. Wij geven onze medewerkers de kans om zich permanent bij te scholen, meer dan de gangbare maatstaven.

Want dit principe ligt ons na aan het hart. We werken dagelijks samen met plaatselijke bedrijven: in onze restaurants door u zelfgemaakte of streekproducten te serveren, en in onze voorzieningen door voorrang te geven aan leveranciers uit de omgeving van Saint-Malo. In de herfst van 2015 hebben we bijvoorbeeld in onze boomgaarden 8 ton appels geraapt en geperst, dankzij de hulp van de dorpsschool die een deel van de oogst mee naar huis kreeg.

Milieuwaarden

Het milieu is de basis van ons bedrijf, dus reden te meer om ons in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

We stellen dagelijks onze gewoontes aan de orde door afval te scheiden, door milieuvriendelijke producten te gebruiken, door de voorkeur te geven aan korte afzetkanalen op alle gebieden. 

Enkele voorbeelden:
- Ioniseren van het zwembadwater om het chloorgebruik te verlagen
- Gebruik van energiebesparende lampen
- Behandeling van afvalwater via waterbekkens met plantaardige filtering
- Afvalscheiding
- Aanplant van plantensoorten die weinig water nodig hebben
- Installatie van nesthokjes voor meesjes, die zijn namelijk gek op processierupsen
- Exploitatie van 8 bijenkasten
- Exploitatie van de boomgaarden ter plekke
- Gebruik van elektrische wagentjes, kettingzagen met oplaadbare accu, elektrische grasmaaiers...

De energieomslag is een groot item aan het worden waarover we met hartstocht discussiëren.