1. BETALING

Huuraccommodatie (uitgezonderd hutten, zie punt 16): aanbetaling van 30% van het totaalbedrag van het verblijf + € 20 administratiekosten, te voldoen bij de reservering. Zodra de aanbetaling en de administratiekosten binnen 8 dagen door ons ontvangen zijn, sturen wij u een bevestiging met de bijzonderheden van uw reservering. Let op: de optie op uw reservering kan teniet gedaan worden indien uw aanbetaling niet op tijd bij ons binnen is. U maakt vervolgens alvorens het begin van uw verblijf het overeengekomen restbedrag over. U ontvangt dan een voucher die u bij aankomst aan de balie overhandigt. Op deze voucher staat alle informatie over uw verblijf. Is het restbedrag niet in ons bezit op de vastgestelde datum, dan vervalt uw optie automatisch en wordt uw reservering teniet gedaan. U hebt dan geen enkel recht op vergoeding van uw aanbetaling.

Hotelkamers: aanbetaling van 30% van het totaalbedrag van het verblijf en het restbedrag wordt ter plekke voldaan. Wij sturen u een voucher zodra de aanbetaling bij ons binnen is. De voucher is een bevestiging van uw reservering en vermeldt het bij aankomst ter plekke te betalen restbedrag.

Kampeerplaatsen: aanbetaling van 30% van het totaalbedrag van het verblijf en restbedrag ter plekke. Wij sturen u een voucher zodra de aanbetaling bij ons binnen is. De voucher is een bevestiging van uw reservering en vermeldt het bij aankomst ter plekke te betalen restbedrag. € 20 administratiekosten voor de reservering van kampeerplaatsen vanaf 5 overnachtingen.

 

2. LAAT RESERVEREN

Zelfs op het laatste moment kunt u vaak nog reserveren! Neem gerust contact met ons op. Indien u binnen 30 dagen voor het begin van uw verblijf reserveert, dan betaalt u het totaalbedrag van uw verblijf in één keer bij het reserveren.

 

3. GEACCEPTEERDE BETAALMIDDELEN

• Cheque t.n.v. Domaine des Ormes (alleen geldig vanaf een Franse bankrekening) • Overmaking • Credit cards: Eurocard, Mastercard, Visa, American Express • Franse vakantiecheques • Let op: vergeet niet het reserveringsnummer te vermelden bij uw betaling • U kunt veilig online betalen met Paybox • Cash (euro): aanvaard op de site alleen als de totale factuur niet hoger is dan € 1000 (alles inbegrepen).

 

4. CAPACITEIT

Het aangegeven aantal personen per huureenheid in onze tarieven komt overeen met het hoogst toegestane aantal personen ten opzichte van de beschikbare uitrusting. Dit aantal mag niet overschreden worden om veiligheidsredenen en vanwege de verzekering. De directie behoudt zich het recht voor uw toegang tot de accommodatie te weigeren indien het aantal personen de maximaal toegestane bezetting overschrijdt.

 

5. WIJZIGING VAN HET VERBLIJF

Elke gevraagde wijziging met betrekking tot data, plaats, duur, aantal personen of gezinssamenstelling dient door onze reserveringsafdeling te worden goedgekeurd. Een wijziging kan extra onkosten met zich meebrengen. In geval van evenementen van buitenaf die niet binnen onze verantwoordelijkheden vallen, kunnen we genoodzaakt zijn uw verblijf te wijzigen of te annuleren. In dat geval stellen wij u een gelijkwaardig verblijf voor, afhankelijk van beschikbaarheid, op een andere datum of in een andere accommodatie. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van oorlog, natuurrampen of epidemieën.

 

6. ANNULERINGS- EN REISONDERBREKINGSVERZEKERING (geldt niet voor de hutten!)

De annulerings- en verblijfsonderbrekingsverzekering is facultatief, maar wij nodigen u uit deze af te sluiten. Het bedraagt 3,5% van het totale bedrag van het verblijf. Het dekt onder andere annuleringen in geval van ziekte (ziekenhuisopname), ziekte COVID-19, ernstig ongeval of overlijden, ongevallen die grote schade aan uw woning veroorzaken, ontslag of wijziging van uw verlof door uw werkgever, als gevolg van een oproeping voor een examen of voor een rechtbank. De clausules van het annuleringsverzekeringscontract zijn te raadplegen op aanvraag en op onze website www.lesormes.com.

In geval van annulering of onderbreking van uw verblijf (uitgezonderd de hutten) in het kader van een in het contract vermeld geval, dan dient u uw claim schriftelijk in te dienen: per post naar Gritchen Affinity - Service Sinistre - BP66048 – F-18024 BOURGES Cedex, of via www. campez-couvert.com/sinistres, of per mail naar sinistres@campez-couvert.com.

 

7. ANNULERING

Huureenheden (uitgezonderd hutten, zie punt 16) Voor elk meer dan 30 dagen voor aankomst geannuleerd verblijf blijven de aanbetaling en de administratiekosten in bezit van Domaine des Ormes. Voor elk verblijf dat binnen 30 dagen voor aankomst geannuleerd, onderbroken of niet voltooid wordt, om welke reden dan ook, is het totaalbedrag verschuldigd aan of blijft in bezit van Domaine des Ormes. In geval van een reisonderbreking maakt u geen enkel recht op vergoeding.

Hotelkamers Voor elk geannuleerd verblijf vóór de dag van aankomst blijft de aanbetaling in bezit van Domaine des Ormes.

Kampeerplaatsen Voor elk geannuleerd verblijf vóór de dag van aankomst blijven de aanbetaling en de administratiekosten in bezit van Domaine des Ormes. In geval van no show op de dag van aankomst, en indien wij niet op de hoogte zijn gesteld van uw gewijzigde aankomstdatum, wordt uw reservering geannuleerd en blijven de aanbetaling en de administratiekosten in bezit van Domaine des Ormes.

 

8. TARIEVEN

De tarieven in onze brochure zijn inclusief heffingen, behalve de toeristenbelasting. Alleen het op de voucher of in uw bevestigingsbrief aangegeven tarief geldt voor u. Onze tarieven bevatten de gangbare btw en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen in geval van een wijziging van de btw. In geval van verlate betaling bent u, conform artikel L.441-6 van het Franse Wetboek van Handel, een vergoeding schuldig op basis van drie keer het wettelijke rentepercentage en een vaste heffing van € 40.

 

9. HEFFINGEN EN BIJDRAGEN

De toeristenbelasting en groenbelasting die overeenkomen met uw accommodatie vindt u in de rubriek ‘Tarieven en beschrijvingen’ in de tarievenbrochure.

 

10. KINDEREN

Bij de leeftijd van kinderen wordt uitgegaan van hun geboortedatum op de begindatum van uw verblijf. U kunt eventueel aan het begin van uw verblijf gevraagd worden een officieel document te overleggen met de geboortedata van uw kinderen.

 

11. HUISDIEREN

Huisdieren mogen niet vrij rondlopen en dienen dus altijd aangelijnd te zijn. Ze hebben geen toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes (restaurant, theater, bar, zwembaden). Gelieve aan te geven bij uw reservering dat u uw huisdier(en) meeneemt. Voor huisdieren betaalt u een bijdrage per dag. Huisdieren zijn welkom onder twee voorwaarden: geldige rabiësvaccinatie en identificatie (chip en dierenpaspoort).
Huisdieren zijn niet toegestaan in onze atypische accommodatie (boomhuizen, rafthuizen, ca'hutte en tonnen)

Gevaarlijke honden, die zijn opgenomen in de 1ste en 2de categorie van Frankrijk, worden niet toegelaten op de camping.

 

12. WAARDEVOLLE SPULLEN

Laat geen waardevolle spullen achter in de accommodatie. Er is een kluis bij de receptie van het hotel.

 

13. KLACHTEN

Elke klacht in verband met een verblijf dient per aangetekende post binnen 30 dagen na het verblijf naar het volgende adres gestuurd te worden: Domaine des Ormes - Direction Générale - F-35120 EPINIAC. In geval van technische problemen in de recreatievoorzieningen kan SA Domaine des Ormes niet aansprakelijk worden gesteld en wordt geen vergoeding uitgekeerd.

 

14. GESCHILLEN

Volgens de wettelijke bepalingen van het L 1612-1 artikel van de Franse Code, een klant van de camping heeft het recht om in aanmerking te komen voor de gratis bijstand van een consument bemiddelaar op te lossen in der minne elk geschil dat zich zou kunnen verzetten tegen hem/haar naar de manager van de camping.

U vindt de gegevens voor de consument middelaar hieronder:
SAS Mediation Solution
222 chemin de la bergerie
01800 Saint Jean de Niost
https://www.sasmediationsolution-conso.fr
contact@sasmediationsolution-conso.fr

15. BEELDRECHTEN

U accepteert expliciet en zonder compensatie dat Domaine des Ormes foto- en videobeelden die tijdens uw verblijf zijn genomen en waar u en/of uw kinderen eventueel op verschijnen gebruikt voor promotiedoeleinden.

 

16. BOOM- & WATERHUTTEN

Reserveren: het totaalbedrag is verschuldigd bij de reservering. Geen administratiekosten. Bij ontvangst van uw betaling binnen 10 dagen na uw aanvraag ontvangt u een voucher die u bij aankomst overhandigt. Deze voucher bevat nuttige informatie over uw verblijf. Let op: een optie is 10 dagen geldig. In geval van te late betaling kan uw reserveringsoptie vervallen.

‘Garantie Spécial Cabanes': gezien de bijzonderheid van deze accommodatie raden wij u aan om deze specifieke verzekering te nemen die de volgende gevallen dekt:

 • Wijziging of annulering van uw verblijf door uzelf VOOR aankomst: in geval van ernstige ziekte, zwaar ongeluk of overlijden en op vertoon van een doktersattest of overlijdensakte vergoedt de 'Garantie Spécial Cabanes' het door u gestorte totaalbedrag. Voor elk meer dan 30 dagen voor aankomst geannuleerd verblijf, waarvoor de redenen niet binnen de clausules van de 'Garantie Spécial Cabanes' vallen, houden wij 30% van het totaalbedrag in. Tussen 30 en 8 dagen voor uw verblijf houden wij 60% van het totaalbedrag in. Voor elk verblijf dat binnen 7 dagen voor aankomst geannuleerd, onderbroken of niet voltooid wordt om welke reden dan ook, is het totaalbedrag verschuldigd aan of blijft in bezit van Domaine des Ormes.

Wijziging of annulering van uw verblijf door uzelf TER PLEKKE: in geval van weigering tot het betreden van uw hut (angst, hoogtevrees...) krijgt u zonder toeslag een andere accommodatie toegewezen, indien beschikbaar. U kunt echter geen aanspraak maken op schadevergoeding. Beschikken wij niet over een andere oplossing, dan krijgt u het door u gestorte totaalbedrag terug.

Wijziging of annulering van uw verblijf vanwege weerwaarschuwingen: in geval van weerwaarschuwing met evenementen die zich buiten onze wil voordoen, zoals storm of onweer, dan behoudt de directie zich het recht voor om uw verblijf om veiligheidsredenen te annuleren. In dat geval stellen wij u oplossingen voor: uitstel van uw verblijf in een hut binnen de 12 volgende maanden, of, indien beschikbaar, een vervangende accommodatie ter plekke. Alleen in dit geval profiteert u van een korting van 50% op uw volgende verblijf in een hut. U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Kinderen in de hutten: in de gezinshutten kunnen kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar terecht. In de hoge ladderhutten worden kinderen vanaf 12 jaar geaccepteerd. In de tokkelbaanhut voor gezinnen zijn ook alleen kinderen vanaf 16 jaar toegestaan. De andere tokkelbaanhutten zijn niet toegankelijk voor kinderen van onder de 16 jaar.

Bijzondere voorwaarden: de tokkelbaan- en ladderhutten zijn verboden voor zwangere vrouwen, mensen met hoogtevrees, slaapwandelaars, en mensen met hartkwalen en een slecht gezichtsvermogen.

Huisdieren: huisdieren zijn niet toegestaan in onze atypische accommodatie (boomhuizen, rafthuizen, ca'hutte en tonnen)

Uw verblijf: een opgeladen mobiele telefoon en uw eigen slaapzak zijn onontbeerlijk voor uw vakantie in een hut. We verzoeken u om minstens 48 uur voor aankomst een aankomsttijd overeen te komen binnen de vastgestelde openingstijden (per e-mail of per telefoon). In geval van verlate aankomst of verhindering op het laatste moment dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij aankomst wordt u op het op de voucher vermelde tijdstip bij de balie opgewacht door een instructeur. Gelieve dit tijdstip te respecteren in verband met het werkrooster van onze medewerkers.

Borg: bij aankomst wordt u verzocht een borg van € 30 per hut te betalen, wat eventueel de kosten dekt van beschadigd of ontbrekend materiaal of een eindschoonmaak. De borg wordt per cheque of credit card betaald en teruggegeven bij uw vertrek.

Voordat u vertrekt: in elke hut ligt een gastenboek waarin u uw opmerkingen en indrukken kunt noteren. Uitchecken uit de hutten vóór 11 uur. U wordt verzocht de hut zo schoon mogelijk achter te laten en het verstrekte materiaal achter te laten op de aangewezen plaats.

• Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders of een volwassen wettelijke voogd (gemachtigd naast familielid, facilitator of toezichthoudende leraar) kunnen om overduidelijke veiligheidsredenen niet worden toegelaten tot de site.

 

17. CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Na de periode van 12 maanden is een eenmalig uitstel van de geldigheid voor een periode van 6 maanden mogelijk tegen betaling van extra administratiekosten. Het verzoek om uitstel moet vóór de oorspronkelijke vervaldatum worden ingediend. Ter herinnering, alle bedragen die betaald werden voor de aankoop van een cadeaubon die niet gebruikt werd, zullen ingehouden worden door het Domaine des Ormes. Cadeaubonnen worden niet terugbetaald.

 

18. INTERNAL REGULATIONS
Hier vindt u het huishoudelijk reglement van het Domaine.

 

DIVERSEN

Aankomst & vertrek: elke accommodatiesoort beschikt over eigen aankomst- en vertrektijden. Gelieve deze tijden te respecteren in verband met het werkrooster van onze medewerkers. Geef onmiddellijk aan ons door als u laat aankomt of op het laatste moment verhinderd bent. Wij willen u er ook op wijzen dat het domein niet toegankelijk is buiten de aankomst- en vertrektijden.

Huureenheden: de reservering van onze huureenheden lopen in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. Buiten deze periode zijn korte arrangementen mogelijk. Neem gerust contact met ons op! Aankomst vanaf 17 uur en vertrek voor 10 uur.

Hotel: aankomst vanaf 14 uur en vertrek voor 12 uur.

Kampeerplaatsen: aankomst vanaf 13 uur en vertrek voor 12 uur.

Borg huureenheden: bij aankomst wordt een borg van € 300 per huureenheid gevraagd. U kunt dit bedrag voldoen per credit card of per cheque ten name van Domaine des Ormes. U krijgt het bedrag terug aan het eind van uw verblijf, met aftrek van eventuele onkosten van beschadigd of ontbrekend materiaal, of van de eindschoonmaak indien de huureenheid niet schoon genoeg wordt achtergelaten.

Schoonmaakkosten in huureenheid (vanaf € 39): u bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de huureenheid. Er staan schoonmaakspullen tot uw beschikking. Wilt u druk vermijden op uw laatste vakantiedag en uitgerust en zonder zorgen vertrekken, dan kunt u een beroep doen op de betaalde eindschoonmaak (tarief per huureenheid). Gelieve deze optie enkele dagen voor vertrek te reserveren. Indien u uw huureenheid in een rommelige en onvoldoende hygiënische toestand achterlaat, dan behouden wij ons het recht voor u de eindschoonmaak in overeenkomst met uw accommodatie in rekening te brengen.

Draadloos internet: beveiligd en gratis draadloos internet in sommige voorzieningen (bar...) en sommige accommodaties. Meer info bij de balies.

 

VAKANTIES & ARRANGEMENTEN • GOLF & RESORT • MANEGE • BEDRIJFSEVENEMENTEN • BRUILOFTEN & RECEPTIES S.A. Domaine des Ormes F-35120 Dol-de-Bretagne Tel. +33 (0)2 73 53 00 Fax +33 (0)2 73 53 55 Info@lesormes.com #lesormes WWW.LESORMES.COM